gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 06 декември 2021 г.


В периода 05.12.2021 -11.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва с. Калипетрово:
- Гл. Кл. 2 - ул. „ Рашко Блъсков“
- Кл- 69 и 70 - ул.„Нов живот“, ул.„Еледжик“, ул.„ Преображенска“ ул. „Красна поляна“ и ул. „ Владая“
- По кл. 60 – ул. „ Пролетна“
В същитият период 05.12.2021 -11.12.2021г. ще се изпълняват СМР по участъци, както следва в с. Айдемир:
Цялостно затваряне на ул. „Печ“ кл. 3
• По Кл.3 – ул. „Катюша“
• По Кл. - 2 ул. „ Лозарска “
• По Гл. кл. III по ул. „София“ – частично ограничаване на движението в едното платно;
• По Кл.18 ул. „ Букет“
При запрашеност на строителната площадка ще се осъществява оросяване, по график от 08:00-09:00 часа, от 11:00-12:00 часа и от 15:00 до 16:00 часа.
Съобщението е на фирмите изпълнители по проект на Ви К ООД -Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8741