gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕЗ 2022 Г. В ДГ "РАДОСТ" ПРОДЪЛЖАВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ "ВРАТА ДО ВРАТА, РАЗЛИЧНИ И ЕДИННИ"


picture

Публикувано на 14 януари 2022 г.


През 2022г. в ДГ „ Радост“ продължават дейностите по проект „ Врата до врата, различни и единни“ на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. В деня на Ромската Нова година / 14.01. – Василица или Банго Василий/, децата от градината бяха запознати с празници на трите етноса в нашата страна. Презентирани бяха традиции и обичаи, традиционни облекла и танци на етносите. Децата осъзнаха, че макар различни по религия, всички ние сме еднакви. Ние живеем заедно, празнуваме различни празници, но те не трябва да ни разделят, а да ни сближават. Само така ще се научим да уважаваме другия, различния от нас. В края на ситуацията се изви кръшно право българско хоро.
Екипът на ДГ „ Радост“ честити Василица на всички роми и им пожелава здраве в бъдните дни!

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=8834
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=8834