gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 07 април 2022 г.


Със Заповед на Кмета на Община Силистра, считано от 11.04.2022 г. ще бъдат затворени за движение на моторни превозни средства (МПС) следните участъци от уличната мрежа в урбанизираната територия на град Силистра:
1.1. ул. „Бойка Войвода“ – от кръстовището с ул. „Добрич“ до кръстовището с ул. „Седми септември“ – за 43 работни дни;
1.2. ул. „Сава Огнянов“ – за 30 работни дни,
Във връзка с проект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра“.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9023