gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОСЛАНИКЪТ НА РУМЪНИЯ Е ГОСТ НА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 13 май 2022 г.


Нейно превъзходителство Бръндуша Йоана Предеску – Извънреден и пълномощен посланик на Република Румъния в София, пристигна на двудневно посещение в Силистра, придружена от почетния консул Стефан Райчев.На официална среща в Община Силистра делегацията бе посрещната от д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра и Йорданка Владимирова, директор на дирекция "Икономика". По време на разговора Н.Пр.Предеску се информира за реализацията на трансгранични проекти, финансирани с европейски средства в сътрудничество между румънски градове и Силистра. За възможността да се развие туристически продукт за жителите по р.Дунав от цяла Европа в Силистра, за развитие на двустранните отношения в сфери от взаимен интерес.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9124
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9124