gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД № ЗК - 762 от ­­­­­­­­­17.05.2022 год., На 24.05.2022 г. /вторник/ от 09:00 ч. до 12:00 ч., да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа


Публикувано на 20 май 2022 г.


ЗАПОВЕД
№ ЗК – 762 от ­­­­­­­­­17.05.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с честванията по случай 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност,

   НАРЕЖДАМ:

1. На 24.05.2022 г. /вторник/ от 09:00 ч. до 12:00 ч., да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа както следва:

1.1.         ул. „Симеон Велики” - в отсечката от ул. „Хаджи Димитър” до кръстовището на бившата банка ОББ;

1.2.          ул. „Симеон Велики” – от сградата на Банка ДСК до пресечката с ул. „Христо Смирненски”;

1.3.         ул. „Патриарх Дамян” – от кръстовището й с ул. „Капитан Мамарчев“ до кръстовището с ул. „Симеон Велики“;

1.4.         ул. „Стефан Караджа“ – от кръстовището с ул. „Цар Шишман“ до Банка ДСК;

1.5           затварят се и кръстовищата с всички второстепенни улици, пресечни на горепосочените, съгласно създадената организация на движение.

2. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаните улици и маршрути.

3. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Началника на РУ на МВР – Силистра, до Управителя на „Пътно поддържане“ ООД – с. Калипетрово, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

 

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-749/16.05.2022 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9164
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9164