gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


picture

Публикувано на 31 май 2022 г.


Уведомяваме гражданите на Община Силистра, че от 31.05.2022г. в Общинския  център за информация и услуги /ОЦИУ/ е  въведен непрекъсваем режим на работа за „Деловодство“, Гише „Стопански дейности“, Гише „Устройство на територията“ и Гише „Общинска собственост“ с цел подобряване на административното обслужване.
Работното време на ОЦИУ е:
от 08:00 часа до 17:00 часа
от понеделник до петък.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9212