gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 19 юли 2022 г.


Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД Силистра“, от 20.07.2022г. се въвежда ВОБД и стартират строително-монтажни работи за следните водопроводни клонове:
- водопроводен клон № 42 – по ул. “Васил Левски“ – 21 работни дни;
- водопроводен клон № 20 – по ул. “Христо Ботев“ – 16 работни дни;
- водопроводен клон № 12 – по ул. “Преслав“ – 21 работни дни.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9361