gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 19 юли 2022 г.


На територията на спортната площадка в Дунавския парк се провеждат ремонтни дейности. Най-учтиво молим в предстоящите дни до приключване на обновяването да не се ползват съоръженията и да не се влиза в площадката!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9362