gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕПЛУВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ - 2022


picture

Публикувано на 06 август 2022 г.


Двадесет и седем плувци се включиха в събитието Преплуване на р.Дунав пред погледа на стотици жители и гости на града. Приветствие, преди връчването на грамоти и медали, отправи инж.Тихомир Борачев зам.-кмет на Община Силистра от свое име и от името на кмета на общината д-р Юлиян Найденов. Най-младият участник е Михаил Димитров на 9 г., а най-възрастният е Георги Петров на 77г. Всичките 27 плувци излязоха на брега. Събитието е организирано от Община Силистра и Дунавския клуб.
В традиционното преплуване на р.Дунав се включиха деца спортисти от СУ"Дръстър" под ръководството на директора на училището г-н Веселин Суров. В събитието, което няма състезателен характер, наред с децата плуват и ветерани спортисти, и треньори. Извършва се постоянен контрол от спасителни лодки и се стартира в гарантиран момент без наличие на други плавателни съдове.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9404
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9404