gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДЕН НА МИРА


Публикувано на 21 септември 2022 г.


На 21-ви септември светът отбелязва Деня на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден в подкрепа на идеалите на всеобщия мир.
Пробегът на мира, в сътрудничество с Асоциация „Докосни дъгата“ и Дружество за ООН в България представят клип за силата на мира, значението му в човешкия живот и как да насърчаваме културата на мира.
https://www.youtube.com/watch?v=7vdhzJIPib8

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9521
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9521