gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 22 септември 2022 г.


На 22 септември 1908 г, в старата столица Велико Търново, България провъзгласява пълен държавен суверенитет. Това събитие разкрива пред страната ни нови хоризонти, нови възможности за развитие.
Да съхраним наследеното, да развием постигнатото, да опазим независима Българска държава!
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9527