gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


picture

Публикувано на 28 септември 2022 г.


Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД Силистра“, Община Силистра напомня, че за всички неудобства: спиране на водоподаването, нередовно водоподаване, лошо качество на течащата вода в домакинството и/или други проблеми, дейности и строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа и в селата Калипетрово и Айдемир, следва да се обърнете към ВиК ООД -Силистра, за да получите информация и съдействие.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9538