gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 29 септември 2022 г.


При Дневен ред от 10 докладни записки се състоя днес редовното заседание на ОбС- Силистра. Общинските съветници приеха: да бъдат отпуснати финансови средства на ФК“Раковски- 2005“, с. Калипетрово; подпомагане на БШ“Лиденс“ за участие в състезание“Световна гранд денс купа- 2022г.“ ; участие на Община Силистра в СНЦ“ Сдружение на общинските приюти за безстопанствени животни“; създаване на два центъра като делегирана държавна дейност- центровете обхващат съответно пълнолетни лица с физически увреждания и с психични разстройства.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9539
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9539