gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 29 септември 2022 г.


По случай 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска” библиотекарите от детски отдел представиха презентация на учениците от IV клас на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Библиотечните специалисти запознаха децата с живота и делото на основоположника на Българското възраждане Отец Паисий с помощта на забавни игри и занимания.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9540