gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 01 ноември 2022 г.


Скъпи съграждани,
В Деня на народните будители изпълняваме синовния си дълг на признателност към книжовниците, българските просветители и революционери, към хората на духовността, които през вековете са запазили ценностите на нацията ни.
Благодаря на всеки от Вас-съвременните будители за всеотдайния труд!
Вие сте вдъхновители и пазители на българския дух, слово, наука и култура.
Честит празник!
Д-р Юлиян Найденов,
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9658