gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДАРЕНИЕ ОТ НАУЧНА ЛИТЕРАТУРА


picture

Публикувано на 24 ноември 2022 г.


В навечерието на 8-ми декември библиотечният фонд на Филиал Силистра се обогати с над 600 тома научна литература – дарение от наследниците на проф. д-р Иван Недев. Дарението включва българска и чуждестранна научна литература по езикознание, филологически речници и справочници.
Проф. д-р Иван Недев свърза своята преподавателска и научноизследователска дейност с учебното заведение и обучението на бъдещи учители – дейност, на която посвети близо половин век и работи с възхитителна отдаденост.
Дарението ще намери пълноценно приложение в научната работа на преподавателите и в учебно-изследователската дейност на студентите – възможност, за която благодарим!
*Русенски университет "Ангел Кънчев" Филиал Силистра

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9733
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9733