gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА "ПАТРОНАЖНА МОБИЛНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ТОПЪЛ ОБЯД", ФИНАНСИРАНА ОТ ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА"


Публикувано на 09 февруари 2023 г.


Община Силистра подписа Договор РД04-44/12.01.2023 г. по Проект „Закупуване лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж - Силистра“  по целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, финансирана от Фонд „Социална закрила“.

Основната цел на Проекта е осигуряване на подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в тяхната обичайна домашна среда, както и ограничаване на социалната изолация и предотвратяване на институционализацията им.

Дейностите, които ще се реализират по проекта са: организация и управление на проекта, информиране и публичност, закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж – Силистра.

В резултат на реализиране на проектното предложение се очаква да се осигури подкрепа на възрастните хора и лицата със специфични потребности в тяхната обичайна домашна среда, чрез повишаване качеството на услугите, предоставяни от Домашен социален патронаж – Силистра.

Продължителност на проекта е от 10.01.2023 г.  –  08.12.2023 г.

Общ бюджет на проекта  е  36 000 лв. с включено ДДС

Размер на финансирането от Фонд „Социална Закрила“ е  32 400 лв. с включено ДДС

Съфинансиране от Община Силистра - 3 600 лева с включено ДДС  или  10 на сто от общата сума на проекта

 Екип за организация и управление на проекта

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9971
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9971