gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

НА 06.02.2023 В ГРАД НАВОДАРИ, РУМЪНИЯ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ "ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТ ТРАНСПОРТ В ТРАНСГРАНИЧНА ЗОНА НАВОДАРИ - СИЛИСТРА" С ВОДЕЩ БЕНЕФИЦИЕНТ - ОБЩИНА НАВОДАРИ


picture

Публикувано на 14 февруари 2023 г.


На 06.02.2023 в град Наводари, Румъния се проведе пресконференция във връзка с реализиране на проект,,Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“ с Водещ бенефициент – Община Наводари.  Домакин на събитието бе кмета на Община Наводари  г-н Флорин Челару. Община Силистра бе представена от кмета на общината - д-р Юлиян Найденов и инж.Тихомир Борачев – зам.- кмет „Устройство на територията“ и Ръководител на проекта. Участие взеха и служители от двете общини, отговорни за изпълнението на проекта. По време на пресконференцията бяха представени етапите на изпълнение на проекта, ползите и предимствата на инвестицията, реализирана със средства от ЕФРР, както за град Наводари, така и за град Силистра.

Основна цел на проекта е подобряване на връзката между третостепенни възли чрез реконструкция на пътища и въвеждане на екологично чист транспорт в трансграничния район Силистра-Наводари, включваща изграждане на: велосипедни алеи, велостоянки за стандартни и електрически велосипеди и соларен паркинг в град Силистра, изграждане на 36 автобусни и велосипедни станции в град Наводари.

Проект „Екологично чист транспорт в трансгранична зона Наводари – Силистра“ е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма Interreg V-A Румъния – България. 

 


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9991
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=9991