gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 15 февруари 2023 г.


Със Заповед на Кмета № ЗК-197/ 07.02.2023 г. СЕ ЗАБРАНЯВА временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 18.02.2023 г. /събота/ от 10:30 до 12:00 часа, по следните улици на територията на гр. Силистра:
около паметника на Васил Левски по улица „София” и  улица „Отец Паисий”
След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР – Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=9999