gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2015 година


Публикувано на 01 април 2015 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 31.03.2015

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 30.06.2015

Месечен отчет за месец Юни

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 30.09.2015

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Тримесечен отчет за периода 01.01.2015 - 31.12.2015

Одитен доклад №0100302716
Одитно становище за заверка


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1357
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1357