gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Счетоводна политика и Индивидуален сметкоплан - 2015 година


Публикувано на 06 октомври 2015 г.Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1477
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1477