gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1683 / 19.10.2015 г.


Публикувано на 23 октомври 2015 г.


Заповед №ЗК-1683 / 19.10.2015 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с провеждането на Избори за кметове и общински съветници 2015 г. и Национален референдум, и поради факта, че в сградата на общинска администрация - Силистра се помещава Общинската избирателна комисия -Силистра (ОЙК), както и във връзка с протичането и обезпечаването на изборният процес,

НАРЕЖДАМ:

На 23.10.2015 г. /петък/, а в случай на Балотаж и на 30.10.2015 г. /петък/, от 13.00 ч., в Центъра за информация и услуги в сградата на общинска администрация - Силистра (включително Деловодството), да се преустанови работата на същия с граждани и се подготви за провеждането на Избори за кметове и общински съветници 2015 г. и Национален референдум, съвместно с представители на ОИК - Силистра.

На 26.10.2015 г. /понеделник/, а в случай на Балотаж и на 02.11.2015 г. /понеделник/, от 08.00 ч. до 17.00 ч. в Центъра за информация и услуги в сградата на общинска администрация - Силистра (включително Деловодството), да работи само ОИК - Силистра, като не се допускат други граждани, извън представителите на Секционните избирателни комисии.

В тази връзка служителите, работещи в сградата на общинската администрация - Силистра, на 26.10.2015 г. /понеделник/ и в случай на Балотаж и на 02.11.2015 г. /понеделник/, няма да бъдат допускани в сградата.

Работата с граждани на администрацията да се възобнови на 27.10.2015 г. /вторник/, а в случай на Балотаж на 03.11.2015 г. /вторник/, от 08.00 ч., съгласно утвърденото Работно време на Община Силистра.

Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция" - Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Инж. Емил Гойчев
в.и.д. Кмет на Община Силистра
/на основание Решение №1543 на Общински съвет – Силистра/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=1507
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=1507