gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

486 вакантни длъжности за войници в гарнизоните: Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Карлово


Публикувано на 31 януари 2017 г.


ОБЯВА

Със Заповед №ОХ-29/11.01.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 486 вакантни длъжности за войници в гарнизоните: Пловдив, Стара Загора, Казанлък и Карлово.
 
Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).
 
Срок за подаване на документите 06.03.2017 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086/ 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2173
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2173