gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2017 година


Публикувано на 14 февруари 2017 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Месечен отчет за месец Март

Месечен отче за месец Април

Месечен отче за месец Май

Месечен отче за месец Юни

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове, и оборота ведомост към 30.06.2017

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Месечен отчет за месец Септември

Обяснителна записка към отчета за касово изпълнение на бюджетните и извънбюджетни сметки и фондове, и оборота ведомост към 30.09.2017

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Месечен отчет за месец Декември

Одитен доклад на сметната палата за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Силистра за 2017 година


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2198
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2198