gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява относно: Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс, организиран от Министерството на отбраната


Публикувано на 29 май 2017 г.


О Б Я В А

Българските граждани без военна подготовка,
желаещи да получат начална военна подготовка,могат да преминат курс,
организиран от Министерството на отбраната
в  Единен център за подготовка - Плевен.

Курсът ще се проведе за времето от 20.11.2017г до 15.12.2017 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2292
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2292