gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 35 вакантни длъжности за oфицери и 9 за сержанти от Военномедицинска академия


Публикувано на 23 август 2017 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 772/14.08.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 35 вакантни длъжности за oфицери и 9 за сержанти от Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица,завършили граждански висши училища в страната и чужбина.

Основни изисквания:

 Срок за подаване на документите 29.09.2017г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2349
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2349