gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 50 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част - София


Публикувано на 24 август 2017 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-731/31.07.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 50 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част - София.

Основни изисквания-средно образование, физически здрави,психологично пригодни, ръст 175-185 см, неосъждани, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 13.09.2017г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2350
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2350