gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 5 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"


Публикувано на 18 декември 2017 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ - 1273 /14.12.2017 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за матроси във ВВМУ "Н.Й.Вапцаров".

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани ,да нямат друго гражданство ,психологично пригодни,

на възраст до 28 г. (41г. за освободени от военна служба).

Срок за подаване на документите 28.02.2018г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2442
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2442