gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс


Публикувано на 17 януари 2018 г.


О Б Я В А

Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка, могат да преминат курс,организиран от Министерството на отбранатавъв военно формирование 22160 - Плевен.

Курсовете са организирани в следните периоди:

  1. Първи период от 12.03.2018 г. до 05.04.2018 г.;
  2. Втори период от 01.10.2018 г. до 26.10.2018 г.;

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2443
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2443