gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Силистра по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. /Срок до 23.02.2018 г./


Публикувано на 08 февруари 2018 г.


Вашият браузър не поддържа PDF четец. Може да изтеглите PDF файла от тук.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2507
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2507