gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2018 година


Публикувано на 30 април 2018 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Месечен отчет за месец Март

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Месечен отчет за месец Юни

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Месечен отчет за месец Септември

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Месечен отчет за месец Декември

Одитен доклад на сметната палата №0100315118 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Силистра за 2018 г.

Решение №1113 взето на заседание на Общински съвет - Силситра с Протокол №53 от 29.08.2019 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2520
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2520