gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция"


Публикувано на 08 ноември 2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция".

Конкурсът се провежда на основание чл. 18а, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, във връзка с чл.37, 38, 39 и чл. 39а, от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № ЗК-1739 от 06.11.2018 г.  на Кмета на Община Силистра.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят Програма за предоставяне и развитие на социалната услуга в съответствие с нормативната уредба, да имат опит в предоставянето на социални услуги, търговска репутация и наличие на определен работен и организационен капацитет.

Подробна информация за участие в конкурса се съдържа в конкурсната документация, която кандидатите могат да закупят от Общинския център за информация и услуги -  гише "Социална политика" срещу заплащане на сума от 50 лв.без ДДС в офиса на "Банка ДСК" АД, клон Силистра в сградата на Общинската администрация в срок до 17.00 часа на 11 януари 2019 г. (включително).

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса до 17.00 часа на 11 януари 2019 г.  (включително).  

Конкурсът ще се проведе на 15 януари 2019 г. от 11.00 ч. в Заседателната зала в сградата на общинска администрация.

Допълнителна информация на тел: 086/816 301 - Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2632
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2632