gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 5 вакантни длъжности за oфицери, 3 за сержанти и 2 за войници


Публикувано на 27 ноември 2018 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-910/09.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 5 вакантни длъжности за oфицери,3 за сержанти и 2 за войници във военните формирования от състава на ВВС, които следва да се заемат от лица изпълнявали кадрова военна служба

Срок за подаване на документите 28.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2636
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2636