gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 1 вакантна длъжност за oфицер


Публикувано на 27 ноември 2018 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявена 1 вакантна длъжност за oфицер във Военно-топографската служба за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина

Основни изисквания -- ОКС бакалавър по специалност Геодезия или Маркшайдерство и геодезия, ,физически здрави, неосъждани, да не са по-възрастни от 40 години, да са годни за военна служба ,да са психологично пригодни,да не са освобождавани от военна служба поради наложено наказание "уволнение",да покриват нормативите за физическа годност, да нямат друго гражданство.

 Срок за подаване на документите 28.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2637
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2637