gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността Началник отдел "Териториално селищно устройство и контрол на строителството" при Община Силистра


Публикувано на 19 март 2019 г.


Приложение №6 към чл. 33, ал. 2 от НПКДС

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ
за длъжността Началник отдел "Териториално селищно устройство и контрол на строителството" при Община Силистра

Формулярът се попълва с резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин и при интервюто.

Име, презиме и фамилия на кандидатаРезултат от начина по чл. 24, т. 1 /тест/КоефициентРезултат от интервютоКоефициентОкончателен резултат
Мирослава Вълкова Йоргова 5 4 143 точки 4 5,92
Теодора Любомирова Петрова 3 4 137 точки 4 5,6

Председател на конкурсната комисия: /п/
Ростислав Павлов - Секретар


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2782
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2782