gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 100 вакантни длъжности за матроси във ВМС


Публикувано на 25 март 2019 г.


О Б Я В А

Със заповед №ОХ-253 / 11.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 100 вакантни длъжности за матроси във ВМС .

Основни изисквания - средно образование или по-високо образование по специалността, за която кандидатстват ,да са годни за военна служба, физически здрави, психологично пригодни, неосъждани, да нямат друго гражданство,да покриват нормативите за физическа годност, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 25.04.2019 г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2819
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2819