gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 64 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част - София


Публикувано на 12 април 2019 г.


О Б Я В А

Със заповед №ОХ-234 / 05.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 64 вакантни длъжности за гвардейци в Националната гвардейска част - София.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, ръст 175-185 см, неосъждани , на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба), да са годни за военна служба, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документите 08.05.2019 г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2820
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2820