gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 26 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната комуникационна и информациона система


Публикувано на 12 април 2019 г.


О Б Я В А

Със заповед №ОХ-308 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 26 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Стационарната комуникационна и информациона система.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани,да нямат друго гражданство, психологично пригодни, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 17.05.2019 г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2821
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2821