gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 42 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада "Специални сили" в гарнизон Пловдив


Публикувано на 12 април 2019 г.


О Б Я В А

Със заповед №ОХ-307 / 27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 42 вакантни длъжности за войници в 68-ма бригада ,,Специални сили" в гарнизон Пловдив.

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, на възраст до 28 г. (41 г. за освободени от кадрова военна служба), да покриват нормативите за физическа годност, да са психологично пригодни.

Срок за подаване на документите 18.06.2019 г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2822
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2822