gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 156 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите


Публикувано на 30 май 2019 г.


Със заповед № ОХ-355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 156 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите както следва:

Основни изисквания- средно образование, физически здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, психологично пригодни, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 21.06.2019 г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2883
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2883