gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1629 / 15.10.2019 г.


Публикувано на 15 октомври 2019 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-1629
гр.Силистра  15.10.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с произвеждане на избори общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., съгласно Изборния кодекс

НАРЕЖДАМ:

1.На 26.10.2019 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул."Драгоман" по ул."Москва" и ул."Гено Чолаков" до пресечката с ул."Патриарх Дамян". От ул."Патриарх Дамян" по ул."Кап.Мамарчев" и по ул."Дочо Михайлов" до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 12.45 часа на 26.10.2019 г. до 20.00 часа на 26.10.2019 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

2. На 27.10.2019 година да се затвори движението на МПС на отсечката от ул."Драгоман" по ул."Москва" и ул."Гено Чолаков" до пресечката с ул."Патриарх Дамян". От ул."Патриарх Дамян" по ул."Кап.Мамарчев" и по ул."Дочо Михайлов" до сградата на общинска администрация Силистра, за времето от 19.00 часа на 27.10.2019 г. до 06.00 часа на 28.10.2019 г., като за целта да се поставят съответните знаци, забраняващи преминаването по съответните улици.

По посочените маршрути, часове и дати ще се движат само  служебно ангажираните МПС на Община Силистра и МПС на ОД на МВР Силистра.

3.Забранява се движението на по горепосочените маршрути, часове и дати на всички МПС /лични и служебни/, които не са ангажирани с произвеждане на избори за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на ОИК - Силистра, ОД на МВР - Силистра, Медиите за осведомяване на гражданите, Пътно поддържане - ООД" село Калипетрово.

Контролът по изпълнението на Заповедта, възлагам на Ростислав Павлов - Секретар на Община Силистра.

Мирослав Тодоров/п/
За Кмет на община Силистра
Съгл Заповед ЗК-1518/19.09.2019г./


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3041
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3041