gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2020 година


Публикувано на 18 февруари 2020 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Месечен отчет за месец Март

Месечен отчет за месец Април

Месечен отчет за месец Май

Месечен отчет за месец Юни

Месечен отчет за месец Юли

Месечен отчет за месец Август

Месечен отчет за месец Септември

Месечен отчет за месец Октомври

Месечен отчет за месец Ноември

Годишен финансов отчет за 2020 година

Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на консолидирани ГФО на община Силистра за 2020г.

 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3178
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3178