gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 22 февруари 2021 г.


Община Силистра организира Обществено обсъждане на Проект за обект: " Общ устройствен план на Община Силистра- частично изменение", съгласно чл.127, ал.1 от ЗУТ. Общественото обсъждане ще се проведе на 26 март 2021г, от 10.00ч., в онлайн среда. Поканват се всички общински съветници, браншови организации, заинтересовани страни и граждани да вземат участие.

Допълнително ще се предостави информация за платформата и начина на регистрация за участие в обсъждането.

Преди това, можете да се запознаете с документите по Проекта на сайта на Община Силистра.

*Поканата е публикувана на сайта на Община Силистра, на фейсбук страницата на Община Силистра, в местен и национален вестник.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3653
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3653