gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2021 година


Публикувано на 26 февруари 2021 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари

Месечен отчет за месец Март

Тримесечни отчети към 31 март 2021 г. и отчет за капиталовите разходи

Месечен отчет за месец Април

Касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.05.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи за месец юни 2021

Тримесечни касови отчети, баланс и отчет за капиталовите разходи към 30.06.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.07.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.08.2021

Тримесечни касови отчети и оборотна ведомост към 30.09.2021 г.

Касови отчети и месечен отчет за капиталовите разходи към 30.10.2021 г.

Месечни касови отчети и отчет на капиталовите разходи за м.11.2021г.

Касови отчети за м.12.2021г.

Годишен финансов отчет за 2021г.

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на консолидирани ГФО на Община Силистра за 2021


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3657
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3657