gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2021 година


Публикувано на 26 февруари 2021 г.


Месечен отчет за месец Януари

Месечен отчет за месец Февруари


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3657
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3657