gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга "Център за обществена подкрепа"


Публикувано на 11 ноември 2021 г.


Обявление за избор на доставчик на социалната услуга "Център за обществена подкрепа"

Заповед

Декларация

Проекто-договор за възлагане на социална услуга


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3932
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3932