gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за избор на доставчик на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция 1"


Публикувано на 11 ноември 2021 г.


Обявление за избор на доставчик на социалната услуга "Център за социална рехабилитация и интеграция 1"

Заповед

Декларация

Проекто-договор за възлагане на социална услуга


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3933
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3933