gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Финансов отчет за 2022 година


Публикувано на 26 февруари 2021 г.


Касови отчети за месец Януари 2022 г.

Касови отчети за месец Февруари 2022 г.

Касови отчети за месец Март 2022 г.

Тримесечни касови отчети и оборотни ведомости към 31.03.2022 г.

Касови отчети за месец Април 2022 г.

Месечен касов отчет към 31.05.2022 и отчет за капиталовите разходи

Месечни касови отчети към 30.06.2022 г.

Тримесечни отчети и отчет за капителовите разходи към 30.06.2022

Касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 30.07.2022 г.

Касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 31.08.2022 г.

Месечни касови отчети към 30.09.2022 г.

Тримесечни касови отчети, отчети за капиталовите разходи и оборотни ведомости към 30,09,2022

Месечни касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 30.10.2022

Касови отчети и отчет за капиталовите разходи към 30.11.2022

Касови отчети към 31.12.2022 г.

Тримесечен отчет към 31.12.2022 г.

 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=4069
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=4069